Program TV

Wyszukiwanie w programie

Wybieranie udogodnień

N i JM i AD i

Przełaczanie widoku aktualnego programu

Powrót na początek strony

Ważne informacje

  1. Lista programów zawiera wyłącznie programy posiadające koncesję wydane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, a tym samym zobowiązane do dostarczania udogodnień dla osób niepełnosprawnych w wymiarze 10 proc. kwartalnego czasu nadawania bez reklam i telesprzedaży (Art. 18a Ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r. z późniejszymi zmianami).
  2. Na mocy rozporządzenia KRRiT z 28 maja 2013 r. wielkość kwartalnego czasu nadawania audycji z udogodnieniami dla niepełnosprawnych w programach o charakterze muzycznym została ograniczona do 1 proc. (Rozporządzenie KRRiT z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji z udogodnieniami odbioru dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu).

Powrót na początek strony

Ranking nadawców

Tabela z zestawieniem ilości programów z udogodnieniami dla danych anten na dziś
kolejność Nadawca
{{ $index + 1 }}{{va.name}} {{va.N||0}} {{va.JM||0}} {{va['AD']||0}}

Powrót na początek strony